Nilgün Tutal Cheviron

Nilgün Tutal Cheviron

Nilgün Tutal Cheviron Yazar Bilgisi:

1989 yılında Gazi Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’nun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İletişim Anabilim Dalı’nda “Kadın ve Reklam: Kadınca ile Kadın ve Aile dergilerinde Kadın imgeleri Kullanılan Reklamların Karşılaştırmalı Eleştirel Bir Analizi” başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı. 1994 yılında YÖK bursuyla gittiği Fransa’da “La Turquie au Miroir de la Presse Française Nationale ve Régionale” (Fransız Ulusal ve Yerel Basınında Türkiye) başlıklı ikinci yüksek lisans tezini 1996 yılında tamamladı. Ardından “Les Représentations de la Turquie dans la Presse nationale el Régionale” (Ulusal ve Yerel Fransız Basınında Türk Temsilleri) başlıklı doktora teziyle 5 Ekim 1999 tarihinde Robert Schuman Üniversitesi’nden (Fransa, Strazburg) iletişim bilimleri doktoru unvanını aldı.

Tutal Cheviron, Birikim, Doğu Batı, İleti-ş-im, Varlık, Kültür ve İletişim gibi dergiler ile Bianet gibi haber sitelerinde iletişim, ötekilik, kültürlerarasılık, oryantalizm, sinema, televizyon ve popüler kültür gibi konularda düzenli olarak yazıyor. Ayrıntı Yayınevi’nden çıkan André Gorz’unYaşadığımız Sefalet (2001), Julia Kristeva’nın Korkunun Güçleri (2004) ve Ruhun Yeni Hastalıkları (2007), Eugène Enriquez’inSürüden Devlete (2004) kitaplarının çevirisini yaptı. İmge ve Aralık Yayınları’ndan çıkan Luce Irigaray’ın Ben Sen Biz ve Farklılık Kültürüne Doğru başlıklı kitaplarının da çevirmenidir.

Nilgün Tutal Cheviron, 1991-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Yayınevimizden çıkan kitapları: Küresel iletişim, Televizyon ve İçimizdeki Şiddet

Yayınevimizden çıkan çevirisi: Kriz ve Sonrası: 2008 Krizinin Üzerinden Ufka Bakmak

Yayınevimizden çıkan, yazımına katıldığı ve editörlüğünü yaptığı kitap: Haneke Huzursuz Seyirler Diler

Ekslibris Yayıncılığın Diğer Yazarları:

;