Küresel İletişim

Küresel İletişim Nilgün Tutal Cheviron

Küresel İletişim Kitap Bilgisi:

Çağımız, küresel iletişim mitinin küresel ekonomik düzeni meşrulaştırmak için çılgınca yeniden üretildiğine tanık oluyor. Küresel piyasa aktörleri ekonomik ve kültürel küreselleşmenin Tanrıların insanlığa vaadettiği yeryüzü cennetinin ifadesi olduğunu dile getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmamakta; mutluluk habercisi olarak sunulan küreselleşme, sadece piyasa toplumunun ekonomik ve siyasi aktörlerince dillendirilen bir tahayyül değil; aynı zamanda bu tahayyül liberal bakış açısından beslenen toplum bilimlerinden ve piyasa toplumunun bayrakları önünde yerlere kadar eğilen ulusal ya da uluslararası medya tarafından da yaygınlaştırılıyor.

...İster ekonomik, ister politik, isterse de kültürel olsun küreselleşme, meşruluğunu iletişim toplumuna atfedilen değerleri kendi değerleriymiş gibi sunmasından alıyor. Yaşadığımız çağı, küresel iletişim ve enformasyon toplumu mitleri ile kültürel küreselleşmenin vadettiği var sayılan dünya nimetleri işgal ediyor.

"İletişim bilimleri alanında çalışmak, neredeyse herkesin söz sahibi olduğu bir alanda kendine de bir söz alanı yaratmakla uğraşmak anlamına gelir. İletişim günümüzün slogan sözcüğü olduğu halde iletişime dair özgün bir söz yaratımına kalkışmak hep güç bir iş olarak durur karşımızda. Herkes iletişim araçlarını izlediğinden, bu konuda bir söz ve fikir sahibidir. Genel geçer ifadelerin içinde boğulma riskini göze almadığınızda, sizi pek de dinleyen olmaz."

"Bilgi hesabını bilgiye vermelidir anlayışının kuşatması altındayız. Kimi zaman bu kavramları tanımladığımız kimi zaman da eleştirmeye çalıştığımız bu metinde, söz konusu kuşatmanın alçakgönüllü bir sunumunu yapmaya çalıştık. Bu metni, yeni iletişim teknolojilerinin egemen söylemsel egemenlikleri kırmaya yönelik gelişmelerini ele alan, toplumsal muhalefetin oluşum süreçlerine bakan bir metnin izleyebilmesini ben kendi adıma diliyorum."

  • Yazar: Nilgün Tutal Cheviron
  • Yayınevi: Ekslibris Yayınları
  • Sayfa Sayısı: 240
  • Baskı Yılı: 2014
  • Dili: Türkçe
  • ISBN: 9786059000000

Ekslibris Yayıncılığın Diğer Kitapları:

;